Com

Sol haver-hi una predisposició biològica a patir-la, però sovint és a partir d’algun esdeveniment quan té lloc l’agorafòbia: per exemple: l’estrès físic (accidents, cirurgies o algunes malalties, jornades laborals molt llargues, manca de descans reparador,...) o l’estrès mental (frustracions, desgràcies o pèrdues emocionals, mala gestió de les emocions, problemes familiars,..) o l’estrès acumulat en els mesos anteriors a les primeres crisis (casament, divorci, embaràs, naixement de fills, mort d’alguna persona estimada, dificultats econòmiques, exagerat volum i tensió de treball,....).

Contacta

   669 007 887

  info@agorafobia.cat

   facebook

 agorafobia.cat